išgelbėti žydų vaikai

Tamara Ratnerytė-Kadišaitė-Levy

Tamara Ratnerytė buvo slepiama „Lopšelyje“. Į „Lopšelį“ Tamarą slapta atnešė Kauno geto pogrindininkė Ida Šaterienė. Tamaros tėvai neišgyveno per karą. Šioje nuotraukoje Tamara Ratnerytė-Kadišaitė su ją įdukrinusia Dora Kadišiene. Apie 1947 –1948