išgelbėti žydų vaikai

Rina Joels (Joelsaitė)-Parason

Benjaminas Joelsas su dukromis Rina ir Bela gete, 1943. Hirsh Kadish fotografija