Žydų gelbėtojai

Mordosienė Marijona (Marija)

Šeina Volpaitė

Gimiau 1928 m. gegužės 17 d. Kruonyje, Kaišiadorių rajone.
Karui prasidėjus gyvenau Kaune ir 1941 m. rugpjūčio mėnesį kartu su motina patekau į Kauno getą. 1943 m. gegužės mėnesį mums pavyko pabėgti iš geto. Slapstėmės Taduvos kaime, Kaišiadorių rajone, pas ūkininką Bronislovą Mordosą įrengtoje slėptuvėje netoli Kauno-Alytaus plento. Šeimininko šeima buvo didelė - aštuonių asmenų. Slėpdami mus visi jie rizikavo gyvybe.
Mano tėvas Mauša Volpė 1941 m. rudenį buvo nušautas.
Karui pasibaigus persikėlėme gyventi į Vilnių. Iš pradžių mokiausi pedagoginiuose kursuose prie Vilniaus universiteto. Vėliau baigiau Chemijos fakultetą ir pradėjau dirbti Vilniaus radijo matavimo prietaisų gamykloje. Joje dirbau iki pat pensijos.
Vilnius, 2001 m. gegužės 17 d.

Su adata širdyje. Getų ir Koncentracijos stovyklų kalinių atsiminimai.
With a Needle in the Heart. Memoirs of Former Prisoners of Ghettos and Concetration Camps. Vilnius, 2003
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija