Žydų gelbėtojai

Vasiliauskienė Serafina

JONAS VASILIAUSKAS
SERAFINA VASILIAUSKIENĖ


Jonas ir Serafina Vasiliauskai karo metais gyveno Kolainių kaime, Kelmės rajone. Visą vokiečių okupacijos laikotarpį (1941-1944 m.) jų daržinėje įrengtame bunkeryje slapstėsi keturios moterys: Rachilė Kacevienė, Estera Krengelienė, Merė Blecherienė ir Basė Braudienė. Moterys buvo iš Kelmės ir iš seniau pažinojo Vasiliauskus. Jonas ir Serafina, būdami padieniais darbininkais, išmaitino moteris, šelpė jas drabužiais ir neprašė nieko mainais. Visos moterys sėkmingai sulaukė karo pabaigos ir toliau palaikė glaudžius ryšius su Vasiliauskų šeima.

Prie šių moterų gelbėjimo prisidėjo ir kiti gelbėtojais pripažinti asmenys, tarp jų: gydytojas Petras Girbudas ir kunigas Polikarpas Macijauskas, organizavę ne vieną gelbėjimo operaciją Šiaulių krašte; Alfonsas Songaila; Ona, Bronislovas ir Genovaitė Černiauskai; Felicijana, Petras ir Felicija Klimai; Vladas ir Uršulė Šleževičiai.

1999 m. Jonas ir Serafina Vasiliauskai apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija